Ảnh left
Image 01
Đăng ký nhận tin tuyển dụng
Hệ thống đang xử lý vui lòng đợi loading
Chính sách nhân sự
  1. Tham gia và được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

                Công ty TNHH Tư vấn Phát triển và Đào tạo IRIS sẽ có chế độ bảo hiểm và hợp đồng theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước và Nội quy công ty. Ngoài ra, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

                Công ty sẽ chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp phù hợp với Luật lao động, Luật BHXH và các quy định pháp luật có liên quan. (Điểm f Khoản 1 Điều 31 Nội quy Công ty)

  1. Chính sách khen thưởng

              Căn cứ vào kết quả làm việc của nhân viên, hàng quý, Công ty TNHH Tư vấn Đào tạo và Phát triển IRIS thực hiện khen thưởng kịp thời theo quy định hiện hành đối với cá nhân, đơn vị làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, nâng cao hệ số sử dụng tài sản.

              Ngoài ra, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh vào cuối năm, Công ty sẽ có những chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh giá định kỳ hàng tháng. Mục đích:

  •   Khen thưởng nhân viên theo mức độ hoàn thành mục tiêu cá nhân tạo động lực làm việc.
  •   Tạo môi trường thi đua lành mạnh để nhân viên phát huy tiềm năng bản thân, thúc đẩy Công ty phát triển.
  1. Chính sách phúc lợi khác

-  Các chế độ nghỉ lễ, chúc mừng sinh nhật, ngày cưới, thăm hỏi ốm đau được thực hiện theo Quy chế của Công ty.

-  Tổ chức tọa đàm Giáo viên nhân dịp ngày lễ như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tết,…

-   Nhân viên được xem xét tăng lương định kỳ hàng năm, lương do nghỉ ngày lễ, Tết, được hưởng lương làm thêm giờ (nếu việc làm thêm giờ đó được Giám đốc ký bằng văn bản) theo đúng quy chế của Công ty.