Giáo viên

Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh Anh Ngữ IRIS

Trung tâm Anh ngữ IRIS là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh tại Đà Nẵng nói riêng, miền Trung Tây – Nguyên nói chung.

Đặc biệt đào tạo Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh toàn diện cho trẻ từ 3-12 tuổi là thế mạnh của Anh ngữ IRIS.

Để có hình thành thương hiệu vững mạnh trong đào tạo Tiếng Anh trên thị trường, trung tâm Anh ngữ IRIS sở hữu đội ngũ giảng viên, nhân viên có chuyên môn cao, tận tâm và nhiệt huyết, cùng với đó sở hữu độc quyền phương pháp Power English được chuẩn hóa để có hiệu quả tối đa cho người Việt học tiếng Anh.


 

Sứ Mệnh Anh Ngữ IRIS - Kiến tạo con đường mới đến với Tiếng Anh thông qua những trải nghiệm thực tế.

 

 


 

Tầm Nhìn Anh Ngữ IRIS - Thúc đẩy tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam, để đem lại những giá trị thực giúp người Việt đạt được cuộc sống thành công và hạnh phúc hơn.