Liên Hệ
Thông tin liên lạc:
Cơ sở:
CS1: 55 Thái Thị Bôi   -   0981 326 066 CS2: 10 Bùi Thị Xuân  -  0981 028 448 CS3: 48 Đặng Dung    -  0961 128 088 CS4: 33 Lê Đình Lý     -   0945 822 008
Hotline:
0236 656 6688
Email:
Contact@iris.edu.vn
Website:
https://iris.edu.vn
Facebook:
IRISEnglishCenter