Thành tựu của công ty

Thành tựu của công ty

Trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu miền Trung - Tây Nguyên với mong muốn đưa tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2 tại Việt Nam đem lại những giá trị thực giúp người Việt Nam đạt được cuộc sống thành công và hành phúc

Sức mạnh của Anh ngữ IRIS: không ngứng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm dịch vụ giáo dục chất lượng,ứng dụng thực tế cao nhất để đem đến cho người học những giá trị tốt nhất góp phần giúp Việt Nam lớn mạnh trên thị trường quốc tế

Thiết kế và xây dựng môi trường tốt,chế độ đãi ngộ thỏa mãn cả về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ động toàn xã hội